Dotacja

Firma Zielony krajobraz realizuje projekt p.n.
„Wdrożenie platformy do zarządzania sprzedażą, projektowania i organizacji szkoleń w firmie Zielony krajobraz
działającej w branży ogrodniczej w celu zwiększenia odporności na czynniki losowe oraz konkurencyjności.”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Celem projektu jest wdrożenie systemu, który spowoduje sprawne zarządzanie sprzedażą hurtową i detaliczną, obsługę szkoleń oraz da możliwość samodzielnego projektowania na wysokim poziomie. Wprowadzenie innowacji zapewni ciągłość funkcjonowania firmy, pozwoli nawiązać kolejne relacje biznesowe, a także wzmocni pozycję firmy na rynku krajowym.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Wartość projektu: 270 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 229 500,00 PLN
Projekt realizowany w okresie: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://zielonykrajobraz.com.pl/files/dotacjaue.jpg

Autoryzowany Dystrybutor Irritrol