Ogrody historyczne

Ogrody historyczne to dzieła wielkich i cenionych architektów minionych epok. Jeżeli marzą Państwo o ogrodzie historycznym to można zwrócić się do architekta krajobrazu o zaprojektowanie ogrodu w nawiązaniu do danej epoki i konkretnego ogrodu. W takim projekcie nawiązuje się do osi kompozycji i do tych samych lub podobnych gatunków roślin. Cała kompozycja pwinna być spójna z budynkiem, elementami małej architektury i otaczającym krajobrazem.

Autoryzowany Dystrybutor Irritrol